Радваме се да споделим, че от месец април 2022 разширяваме ферма Гурмазово с открита градина…