Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на интернет платформа, качена на интернет сайт www.fermagurmazovo.com, които уреждат правилата за използването на сайта, включително сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.    Онлайн платформата на www.fermagurmazovo.bg е собственост на “ФЕРМА ГУРМАЗОВО” ЕООД, регистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 205353198, със седалище и адрес на управление: с. Гурмазово, ул. Райна Княгиня 11А

2.2. “ФЕРМА ГУРМАЗОВО” ЕООД или трето оправомощено от него лице ще администрира сайта и електронния магазин www.fermagurmazovo.com който за краткост по-долу  ще бъде наричан FERMA.

2.3.    Можете да се свържете с FERMA на посочения по-горе адрес, на телефон 0887 314 801, 0885 263 899, e-mail: fermagurmazovo@gmail.com

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1.Продавач –„ФЕРМА ГУРМАЗОВО “ EООД.

3.2. Онлайн платформа – www.FERMAGURMAZOVO.COM

3.3. Сайт – www.FERMAGURMAZOVO.COM и неговите поддомейни.

3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образование, което използва, пазарува (поръчва) от сайта на fermagurmazovo.com по ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ или по съществуващ договор с Ферма Гурмазово ЕООД.

3.5. Акаунт – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиента да изпрати поръчката и който съдържа информация относно клиента и историята на някои от действията му в сайта (поръчки, данъчни фактури и др.).

3.6. Любими  продукти – раздел в акаунта, който позволява на купувача/потребителя да създаде свои списъци във връзка с евентуални покупки, чрез използване на услугата.

3.7. Списък– уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува.

3.8. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача.

3.9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.10. Стоки и Услуги – е всяка стока предлагана от www.FERMAGURMAZOVO.COM

3.11. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.12. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.13. Съдържание

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
 • данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

3.14. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.15.    Транзакция – действието от страна на FERMA за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, се осъществява по банков път.

3.16.    Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.    Общите условия на FERMA са задължителни за всички потребители на САЙТА.

4.2.    Всяко използване на сайта на FERMA означава, че Вие:

(а) сте се запознали внимателно с общите условия за използването му.

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. FERMA си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира при промяна на нормативната уредба. Общите условия стават задължителни от момента, в който Клиента изрично потвърди, че е съгласен с тях, чрез натискане на бутона „Съгласен съм с Общите условия“. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

4.4. FERMA има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия, FERMA ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта, в съответната секция. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

4.7.   FERMA полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, FERMA уточнява, че изображенията на продуктите ПОНЯКОГА могат да са илюстративни.

4.8.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променени от FERMA по всяко време и могат да съдържат грешки.

4.9.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от FERMA се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10.    Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

4.11.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. FERMA не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5 1. Договорът от разстояние между Дружеството и Потребителя се счита за сключен след като поръчката бъде потвърдена. Успешно потвърдената поръчка трябва да се потвърди пред наш служител чрез имейл адрес.

Онлайн магазинът не носи отговорност за неизпълнение на поръчките в случаите на неверни, непълни или неправилно посочени данни от потребителя .

Когато потребител не заплати своята стока на куриера в момента на доставката договорът се счита за анулиран .

5.2. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

VI. ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до www.fermagurmazovo.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. FERMA си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на FERMA по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към FERMA на посочените телефони и/или имейл адреси, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. FERMA не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува коментари относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с FERMA на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Коментарите или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация, без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.5. FERMA може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да имат разминавания в тоновете и цветовете. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 VIII. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1.    Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  FERMA.

8.2.    FERMA има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3.    Нищо в сключения между FERMA и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на FERMA, последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на FERMA върху Съдържанието.

8.4.    Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5.    Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.6.    Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на FERMA за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последяващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между FERMA и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на FERMA, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.7.    Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от FERMA.

IX. ПОРЪЧКА

9.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2.    Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки, без да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

9.3.    Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

9.4.    С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.5.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането при възникнали непредвидени обстоятелства.

9.6.    Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от FERMA в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на FERMA Продукта на адрес: на офис на Еконт в гр. Божурище, ул. „Христо Ботев“ №9А.

9.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена по Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка.

9.8.    Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че Купувачът не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.9. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от FERMA и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от FERMA, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

X. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1.    Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 •  при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца, доставчик на Стоки;
 •  при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 •  при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

XI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1.    Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, те могат да бъдат използвани от последния за всякакви законосъобразни цели свързани с осъществяването на дейността на дружеството, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

11.2.    Клиентът се съгласява да предостави на FERMA неограничен по обем и времеви достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хау, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта.  FERMA няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

11.3.    С предоставянето на свои данни на Продавача (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързва FERMA или трети лица, които са партньори на FERMA и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които FERMA може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

11.4. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. FERMA им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

XII. РЕКЛАМА

12.1. Бюлетините на FERMA, съдържащи информация за търговски отстъпки ще бъдат изпращани от посочения от FERMA имейл.

12.2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с FERMA използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или на посочените телефони.

12.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

XIII. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1.    Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.fermagurmazovo.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

13.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване фактури са посочени във всяка Поръчка.

13.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

13.4.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

13.5.   FERMA издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от FERMA. Клиентът получава фактурата физически заедно със Стоката, при доставката й.

13.6.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че данните са пълни, верни и точни.

XIV. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез лична доставка на място и наложен платеж.

14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

14.3. Детайлите по отношение на доставката на Стоките, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение, не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата, не е спазена.

XV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

15.1.    Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

XVI. ЖАЛБИ

16.1. Относно жалби и повреди свързани със закупената стоката и/или услуга, Купувачите могат да подадат оплаквания на посочения имейл.

XVII. ОТГОВОРНОСТ

17.1    Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

17.2.   Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

XVIII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

18.1. Онлайн магазин www.fermagurmazovo.com представлявано от ДРУЖЕСТВОТО – на “ФЕРМА ГУРМАЗОВО” ЕООД,  регистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 205353198 държи да запознае потребителите си с политиката на личните данни, за да са максимално информирани, за какво и как се обработват тeхните данни.

18.2.    ДЕФИНИЦИИ

 1. Лични данни – всяка информация , която е нужна, за да идентифицира дадено физическо лице т.е имена, ЕГН ( Единен граждански номер ), телефонен номер, личен адрес, местонахождение.
 2. Специални лични данни – всякакъв вид данни свързани с расата, пола, етнически произход, религиозни, политически насочености, сексуална насоченост, членство в организации и др.
 3. Регламент – GDPR – Регламент на ЕС 2016/679 е първоизточник на право относно личните и потребителски данни на потребителите покриващ границите на Европейския съюз.

18.2.  (1) ФЕРМА ГУРМАЗОВО ЕООД събира, съхранява и обработва лични данни, необходими за осъществяването на своите права и задължения свързани с реализацията на своята дейност, при съблюдаване на приложимото законодателство и в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на личните данни). Личните Ви данни са ни необходими, за да обработваме вашите поръчки, заявки, запитвания относно предлаганите от нас продукти. Изготвяне на оферти, предложения, договори за сътрудничество и работа с ДРУЖЕСТВОТО. За да отговаряме на запитвания и правилно обслужване. Рекламни, маркетингови данни кампании, които провеждаме, за да рекламираме нашите продукти, услуги. Изготвяне на статистики целящи да доведат до повишение на нашите продажби и клиенти. Изготвяне на статистики за по-добра отчетност и функциониране на онлайн магазина. С цел сигурност – предпазване на вируси , атаки от трети лица целящи информация до нашата база данни

(2) В някои случаи лични данни биват обработвани и, за да се спазват някои законови изисквания като:

 1. Изпълнение на задължения във връзка със Закон за защита на потребителите по повод продажбата от разстояние;
 2. Предоставяне на информация на Комисия за защита на потребителя и други трети лица предвидени в Закон за защита на потребителя;
 3. Предоставяне на информация на Комисия за защита на личните данни във връзка Регламент на ЕС 2016/679 , Закон за защита на личните данни, а също така и други правни източници действащи на границите на Европейския съюз и Република България;
 4. Предоставяне на информация във връзка Закон за счетоводството , Кодекс на труда , Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
 5. Информация необходима на съд, прокуратура и др. Трети лица във връзка съдебно и досъдебно производство;

18.3.  (1)Личните данни на потребителя се използват само със съгласието на потребителя. Изключение правят случаите, когато личните данни са необходими за законните интереси на ДРУЖЕСТВОТО и/или на трети лица като: поддръжка и работа по нормалното функциониране на онлайн магазина, възникнали спорове, предотвратяване на злонамерени действия, разрешаване на технически проблеми и други проблеми по сигурността. В случаите, когато е необходима връзка с клиента по повод важен въпрос, касаещ услуга. Вашите лични данни се обработват и по повод, сигнал, жалба, искане, осъществяване на закрила по съдебен ред във връзка интересите на ДРУЖЕСТВОТО, трети лица или други ползватели на сайта. За описаните цели е необходима обработка на лични данни без изричното съгласие на потребителя.

(2) Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни “Ферма Гурмазово” ЕООД ще обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели и ще осигурява необходимите технически и организационни мерки за защитата на личните данни от неправомерно обработване. В случай на инциденти, като случайно или незаконно унищожаване, загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива които са извън контрола на продавача, той не носи каквато и да е отговорност.

18.4. (1) Клиентът дава своето доброволно, изрично и информирано съгласие “Ферма Гурмазово” ЕООД  да обработва личните му данни  и декларира, че е запознат с правата си като субект на лични данни, а именно :

Данни за изпълнение и доставка на поръчка от онлайн магазина- име и фамилия, адрес за доставка, телефон и имейл .

 1. Данни за връзка с клиентите – имейл , телефон и др. , по повод тяхно запитване, поръчка и др.
 2. Необходими данни във връзка рекламация , връщане на стока и др. – адрес , две имена , телефон.
 3. Данни на физическо или юридическо лице за издаване на фактура или др. счетоводен документ.
 4. Други необходими данни при сключване на договор.
 5. Други необходими данни при изпращане на оферта.
 1. Да получава данните, които е предоставил на “ “Ферма Гурмазово” ЕООД   в качеството му на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 2. Да изиска от администратора да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване;
 3. При промяна на дадени обстоятелства в предоствените личните данни- да изисква от “Ферма Гурмазово” ЕООД  данните да бъдат коригирани, всички или част от тях да бъдат изтрити;
 4. Да възрази срещу обработването на предоставените лични данни, когато счете, че същите не се обработват по законосъбразен начин;
 5. При спор с “Ферма Гурмазово” ЕООД  – да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработването на личните му данни.

(2) ДРУЖЕСТВОТО ще тълкува съгласието на потребителя спряно неговото волеизявление (писмено, устно, с действие) личните му данни да бъдат обработвани спрямо целите на онлайн магазина. Същият може да се откаже личните му данни да бъдат използвани веднага след като пожелае това. Субектът на лични данни следва да е на ясно т.е информиран за какво ще се използват данните му, а и, че тези данни се използват. Не е налице съгласие за обработване на лични данни , когато потребителят е бил въведен в заблуда или под действието на натиск. Данни на лица под 16г.  НЕ биват обработвани от ДРУЖЕСТВОТО, прави изключение, когато лицето е получило разрешение от родителите си спрямо местното законодателство.

(3)  Права на потребителя спряно неговите данни:

 1. Да получи отговор дали личните му данни се обработват;
 2. Да получи отговор , кой ги обработва;
 3. Да получи отговор, защо тези данни се обработват;
 4. Да получи информация, как се обработват;
 5. Да получи информация , кой обработва личните му данни;
 6. Да получи информация за ДРУЖЕСТВОТО;
 7. Да може да коригира личните си данни по всяко едно време ( в най-честите случаи на допусната неточност , грешка или промяна на тези данни );
 8. Да иска личните му данни да бъдат изтрити и да не бъдат използвани;
 9. Да направи възражение спряно обработката на неговите данни ;
 10. Да поиска данните му да бъдат пазени , съхранявани , но не и да бъдат използвани;
 11. Да направи възражение пред кометентен орган ако смята , че е допусната неточност или има нарушение;
 12. Да откажете данните да се обработват за маркетингови цели и проучвания;

https://fermagurmazovo.com/ цели да даде пълна прозрачност на потребителя относно пълната информация за личните му данни, всички субекти на лични данни могат да правят искания към ДРУЖЕСТВОТО, възражения към същото, възражения към регламентираните органи.

Исканията на потребителите могат да бъдат подавани на имейл адрес: fermagurmazovo@gmail.com

За да бъде идентифициран потребителя и искането му да бъде прието от ДРУЖЕСТВОТО следва да съдъжа:

 • Две имена, телефонен номер и адрес.

Потребителят трябва да обоснове своето искане, за да получи адекватен отговор.

ДРУЖЕСТВОТО отказва отговор на искането в случай, че лицето не може да се идентифицира.

ДРУЖЕСТВОТО дава едномесечен срок за отговор на искането с опция този срок да се удължи с допълнителни два месеца при невъзможност искането да бъде обработено по-бързо. Лицето трябва да бъде информирано при удължаване срока. Лицето трябва да получи информация, каква е причината за удължаване на срока.

18.5.    (1) Защита на потребителски данни:

ДРУЖЕСТВОТО се отнася отговорно спрямо данните на потребителя, прилагат се способи за сигурност и защита, за да се избегне неправомерен достъп до информация. Боравят с данни, само служителите , контрагентите на ДРУЖЕСТВОТО, които реално имат нужда от информацията, за да свършат своите задължения.

Достъп до данни се дава на трети лица само и единствено за целите на https://fermagurmazovo.com/ и само и единствено след сключен договор/клауза, която гарантира сигурността на потребителя (например: изпращане на пратка от трето лице (контрагент) към клиент на дружеството). Данните биват съхранявани на:

 1. Флашка (електронен носител) заключена в шкаф
 2. Компютърен сървър заключен с парола

(2) Попадане на информация в трети лица

ДРУЖЕСТВОТО се задължава да информира лицатa, съответните органи и да направи всичко по силите, за да предотврати злонамерени действия.

(3) Съхранение на потребителски данни

Личните данни ще бъдат в информационната база на ДРУЖЕСТВОТО до толкова до колкото позволява законодателят и биват ползвани от онлайн магазина за постигане на целите му. В някои случаи е необходими данните да се пазят, за по-дълъг период:

 1. След прекратяване на договор и изчистване на парични и финансови задължения по Закон за електронните съобщения и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. – до 1г.
 2. По Закон за счетоводството – до 11г.
 3. По Закон за задълженията и договорите – до 5г.
 4. Предоставяне на информация на съд или друг компетентен орган – до 5г.

Личните данни на потребителят не следва да бъдат изтрити при течащо съдебно,  административно, изпълнително и всякакъв друг вид производство, който налага необходимост от ползването на данните.

18.6. Допълнителна информация

Потребителските данни се предоставят на лица , организации , извън Европейския съюз и ЕО само в законосъобразните случаи. Като например:

 1. Съдебен или друг орган поиска информация
 2. По решение на Европейска комисия или Комисия за защита на личните данни
 3. Предоставяне на данни на организация одобрена от Европейската комисия по повод Решение № 2010/87/ЕС
 4. По повод споразумението Privacy Shield – изпращане на данни към Съединените Американски Щати
 5. В случаите на промяна на собственост , потребителите ще бъдат своевременно информирани.
 6. По повод трансфер на данни (само след изрично съгласие дадено от потребителя).
 7. По повод услуга от онлайн магазина изпълнявана от външно лице , дружество скрепена с договорни отношение с ДРУЖЕСТВОТО (само след изрично съгласие дадено от потребителя).

“Ферма Гурмазово” ЕООД  може да променя, допълва текстовете по повод личните данни в следствие на нови разпоредби в законодателството (българското и европейското), а също така и нови услуги , техники на ДРУЖЕСТВОТО.

Текстовете са действащи след публикуването им на www.fermagurmazovo.com

ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ПОВОД ЛИЧНИТЕ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОТПРАВИТЕ НА:

 1. тел. 0885 263 899
 2. email: fermagurmazovo@gmail.com

Действащият надзорен орган по повод личните данни на потребителя:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

гр. София , ПК 1592 , бул. Цветан Лазаров 2 , тел. 029153518 , email

XIX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

19.1.    Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

19.2.    Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

XX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

20.1. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

20.2. Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или онлайн на плаформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители: http://ec.europa.eu/odr .

20.3. Дружеството не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякакви причини, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини или други.

20.4. Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

20.5. При неправилно съхранение на продуктите спрямо указанаията в етикета е възможно тяхното разваляне, за което FERMA не носи отговорност и не дължи връщане на получените суми.

20.6. Всички артикули в сайта, в които е маркирано „приблизителна цена“ могат да се различават от закупеното от клиента точно количество поради естеството си – меса, карантия и т.н.

20.7. Минималната стойност за поръчка в www.fermagurmazovo.com е 30.00лв.

Доставка до дома

Доставките се извършват само петък. Поръчки, направени до сряда включително, ще се доставят същата седмица. Поръчки, направени в четвъртък и петък, ще се доставят през следващата седмица.